Muhabbet Kuşu

Muhabbet Kuşu Yavrusu

Yeni Doğmuş Muhabbet Kuşu

Muhabbet kuşları yuvalarını genellikle ağaç kovuklarına oluşur. Veya yavrularını ve yuvalarını kütüklere yapan kuş türleridir. Muhabbet kuşları yuvalarında ortalama 20 günlük bir kuluçka süresi ile gelişim gösterirler. Bu süre içerisinde dünyaya 4 veya 5 yavru gelebiliyor. Genellikle bu yavrular bir ay sonunda yuvayı terk ederler.

Muhabbet kuşu yavrusu özellikle erkek tarafından yuva ağzında beslenirler. Kuluçka ve büyüme sürecinde anne muhabbet kuşları yuvayı nadir olarak terk eder. Yeni doğan muhabbet kuşu yavrusu on gün içinde gözlerini açarlar. Tüyleri üçüncü haftada çıkmaya başlar.

Yavru Muhabbet Kuşu

Yavru Muhabbet Kuşu

Yavru muhabbet kuşlarında cinsiyet ayrımları muhabbet kuşlarının gaga renklerinden anlaşılır. Yavru döneminde muhabbet kuşu yavrusu aynı şekilde olan kuşlar genellikle 7 aylık dönemde dişi ve erkek olarak birbirinden ayrılmaya başlar. Dişi olan muhabbet kuşunun gagası koyu pembedir. Sonrasında üreme dönemi bittiğinde beyaz renge dönmeye başlar.

Erkekler kuşlarda mavinin tonlarına dönerler. Muhabbet kuşları yavru döneminden itibaren iyi bakıldıkları takdirde 8 sene yaşayabilirler. Yeni doğan yavruların özellikleri kör ve tüysüz olmalarıdır. Yavrular yuvadan çıktıktan sonra 2 hafta süresinde anne ve baba kuşların gözetimindedir.

Muhabbet Kuşu Yavruları

Muhabbet Kuşu Yavruları

Muhabbet kuşu yavruları ilk yumurtadan çıktıkları zaman ağırlık olarak 2-3 gram kadar olurlar. Kuşlar gelişiminde ilk haftaya geldiklerinde 12 veya 13 gram ağırlığa ulaşır. Muhabbet Kuşu Yavrusu 12. günde ince tüyleri çıkar ve ağırlıkları 25 grama ulaşır. Muhabbet kuşu yavrusu 3. haftadan itibaren tüy renkleri belirginleşmeye başlar.

Yavrular ortalama 30 günlükken yuvadan ayrılmaya başlıyorlar. Özellikle dişi muhabbet kuşu yumurta kabuklarını yuvadan uzaklaştırırlar. Anneler yavru kuşları kursaklarında bir besin ile beslerler. Yavrular yuvadan çıkana bu durum deva eder. Yavrulara dünyaya gelmeden yumurtaların çatlama süresi 18–20 günlük bir süredir.

Muhabbet Kuşu Yavru

Muhabbet Kuşu Yavru

Muhabbet kuşu yavruları doğumundan itibaren özellikle 2. haftalarında tüy çıkarırlar. Baba kuşlar yuvaya sıkça uğrar ve yavrulara korunma ve beslenme konusunda gerekeni yaparlar. Yavru kuşlar için bazı dişiler, erkeğin yuvaya girmesini önlerler. Yavrular büyüme sürecinde, daha uzun süre yalnız kalabilir. Dördüncü haftadan sonra anne ve baba kuşlar uzun süreli olarak yuvayı terk ederler.

Bu süreçte yavru kuşlar sürekli olarak kanatlarını gererler. Bu germe işlemi muhabbet kuşu yavrusu için ilk uçuşuna hazırlanma olarak bilinir. Yavru kuşların özelliği gürültü yaparak diğer kuş çeşitlerini yuvadan uzak tutmasıdır. Yavrular özellikle dördüncü haftadan sonra yuvayı terk ederler. Özellikle yavru türü olarak en yaşlı olan yavru ilk yuvayı terk eder.

Yeni Doğan Muhabbet Kuşu

Yeni Doğan Muhabbet Kuşu

Yavru muhabbet kuşları tahmini olarak 18-21 günden sonra yumurtadan çıkmaya başlayacaktır. İlk yavrular yumurtadan çıktıktan 24 saat sonra diğer ikinci yavru yumurtayı kırar. Bu döngü son yavrunun çıkışına kadar devam eder. Yeni doğan muhabbet kuşu olan yavrular yumurtadan sonraki 3 güne kadar gözleri kapalı şekilde gelişirler. Yeni doğan muhabbet kuşu bu dönemde son derece hassaslardır. Yavruları yumurtadan çıktıktan 24 saate kadar beslenme ihtiyacı duymazlar. Yavruları için dişi muhabbet kuşu kursağında yem bulundurur ve bu yemi muhabbet kuşu yavrusu için verir. Yeni doğan muhabbet kuşu cinsiyeti gagalarında bulunan cere adı verilen yer ve renkten anlaşılır.

En belirgin özellikte burun deliklerinin etrafında beyaz renkte bir halka olmasıdır. Genel olarak muhabbet kuşları senede yaklaşık altı defa kuluçkaya yatar ve yavru verirler. Yeni doğan bir muhabbet kuşu yaklaşık bir yaşında olgunlaşır. Dişi kuştan oluşan yumurtadan yavru 18 günde çıkar. Bu süreçten sonra 30 günde gelişimini tamamlaması sağlanır.

Muhabbet Kuşu Yavrusu Gelişimi

Muhabbet Kuşu Yavrusu Gelişimi

Dişi muhabbet kuşları, kuluçkada ortalama 5-8 yumurta verirler. Aynı zamanda 2 gün ara ile yumurtlarlar ve üçüncü veya dördüncü yumurta bırakıp kuluçkaya yatmaya başlarlar. Anne tarafından yumurtadan çıkmasından önce 18 gün boyunca yumurtalar ısıtılmalıdır. Yavruların ilk gelişim süresinden önce birkaç küçük tüyler bulunur. Muhabbet kuşu yavrusu yumurtadan çıktığı 1.Günü ilk saatlerinde muhabbet kuşu henüz başını dik tutma durumunu yaşayamaz. Muhabbet kuşları küçük bir misket büyüklüğü şeklindedir. Yemli boynunun altındaki kursaktan görülebilir. Bu durum yediklerini sindirmeden önceki tutma halidir.

Yeni yumurtadan çıkmış çok ince bir karışımla dişi yavruyu besler. Muhabbet kuşu yavrusunun yumurtadan çıktığı 2. Günü yavru muhabbet kuşu henüz başını kaldıramamaya devam eder. Ayrıca tüysüz olduğu için göbek derisi görülebilir. Muhabbet kuşu yavrusunun yumurtadan çıktığı 5 ile 6 Günü yavru muhabbet kuşları tüyler cildin altında görünür hale gelir. Aynı zamanda kuşların gözler açılmaya başlar ve kuşlar büyümeye başlarlar. Ayrıca kuşlar başlarını saniyeler kadar tutabilir hareketleri artmaya başlar.

1 Aylık Muhabbet Kuşu

1 Aylık Muhabbet Kuşu

Muhabbet kuşu yavrusu yumurtadan çıktığı 7 ile 10 gününde tüyler daha fazla artmaya başlar. Ayrıca kanatların ve başın derinin altında siyah tüyler oluşur. Yavru muhabbet kuşu bu dönemde başını dik tutabilir. Ayrıca bu gelişme gününde Kalın uzun telekler çıkar. Muhabbet kuşu yavrusunun yumurtadan çıktığı 15 ile 20 gününde tüy ve telekler daha fazla çıkıp gelişme gösterir. Kuşları arka kanat ve göğsünde tüyler gelişmeye başlar. Bu süreden sonra artık muhabbet yavru kuşların komple vücutları tüylerle kaplıdır.

Bu gelişme süresinden sonra artık tüylü bir kuş halini almaya başlarlar. Sonrasında yavru kuşlar daha da büyümüş bir şekilde asıl muhabbet kuşu görüntüsüne dönerler. Yavru muhabbet kuşunun 28 ve 35 gününde artık kendi kendilerini beslerler. Gelişmeye devam eden muhabbet kuşu yavrusu uçuş kanat tüyleri tam uzunluğa kavuşur. Kanatlarında yer alan tüyler renk ve işaretleri değişimlerinden sonra net ve parlak şekilde değildir. Muhabbet kuşları artık yuvadan çıkarak yem kırma dönemindedirler.

Yeni Doğmuş Muhabbet Kuşu

Yavru muhabbet kuşlarının doğdukları andan itibaren ayrı bir kafeste bakılma süresine gelirler. Yeni doğmuş muhabbet kuşu gelişim süreçleri şu şekildedir. Yeni doğmuş muhabbet kuşu ilk gün henüz gözleri hiçbir şeyi göremez. Tüyleri asla yoktur. Sadece ince bir deriden oluşur. Dört veya beşinci günde yeni doğan kuşlar yavaş yavaş ayakta durmaya başlar. Altıncı günde ancak ışığı görürler. Bugünden sonra gözler ışığı görebiliyor.

Sekizinci günde bebek kuşların gözler yarı yarıya açılır. Genellikle muhabbet kuşu yavrusu için ayağına bilezik takma zamanı bugünlerdir. Onuncu günden sonra yeni doğan muhabbet kuşlarının gözleri tamamen açılır. Sonrasında vücudunda ince tüyler kanat ve bazı bölgede kalın tüyler çıkmaya başlar. Yeni doğan bebek kuşlar devamında ayakta rahatça durabilirler. Gelişme sürecinde artık kuşların kafa kısmındaki tüylerin tamamen çıkar. Kanat ve kuyruk tüylerinin uzamaya başlar. Devamında kuşların kuyrukları uzar.

Yavru Jumbo Muhabbet Kuşu

Yavru Jumbo Muhabbet Kuşu

Yavru jumbo muhabbet kuşu kuşlarını diğer cinslerden özellikle kafa yapıları büyük ve daha hacimlidir. Yavruların vücut uzunlukları ortalama 24 santimetredir. Diğer muhabbet kuşlarının yavrularından jumbo muhabbet kuşları daha iridir. Yavru jumbo muhabbet kuşlarını diğer muhabbet kuşlarında ayıran özellikleri gövdelerinde bulunan sakal denilen benek şekilleridir. Jumbo muhabbet kuşu yavrusu baş kısım da tüyler gözlerini tamamen kapatacak şekildedir.

Bir yaşında olan jumbo muhabbet kuşlarının tüm tüyleri çıktıktan sonra gözleri tüyden içeri gömük şekildedir. Ayrıca gagasının üstünde tüylerle kaplıdır. Jumbo muhabbet kuşlarının yavruları gelişim süresince enlemesine büyür ve göğüs kısımları diğer kuşlara göre daha çabuk olgunlaşır. Yavru jumbo muhabbet kuşlarının ayakları diğer muhabbet kuşlarına göre daha hızlı ve iri şekilde gelişir. Bu kuşların yavruları yaklaşık olarak 18 gün içinde yumurtadan çıkıyor. Özellikle kör doğan yavrular bir süre bakıma muhtaçtırlar.

Muhabbet Kuşu Yuvası

Muhabbet Kuşu Yuvası

Muhabbet kuşu yuvası kafesinin ebatları büyük olmalıdır. Bir diğer önemli nokta da muhabbet kuşunun yuvası olan kafeslerinin tellerinin yatay olmasıdır. Muhabbet kuşu yavrusu özellikleri oyuncu ve taklacı olmalarıdır. Bu yüzden rahat hareket etmeleri gerekir. Dikey telli kafesler muhabbet kuşlarının rahatça tutunmasına, tırmanmasına zorluk yaratır. Muhabbet kuşu kafesi için gerekli malzemeler yem kabı, su kabı, birkaç tünek gibi ürünlerdir. Aynı zamanda vitaminler, balık kemikleri, ballı kraker, kuş salıncağı, zil, kafesin dışı için kafes tülü gibi yuvasında olması gereken malzemeler ve yiyecekler olmalıdır. Bir muhabbet kuşu kafesi boyunun en az 50 santimetre olmalıdır. Bu uzunlukta aynı zamanda oranlında 40 santimetrelik bir yükseklik ve 30 santimetre de en olmalıdır.

Muhabbet kuşlarının çiftleşme den sonra yumurtlamak için yuvalığa ihtiyacı vardır. Dişi muhabbet kuşu yumurta döneminde sonra kuluçkaya yatarlar. Bu yüzden yuvanın muhabbet kuşu yavrusu için sıcak olması için altlık olarak kuş kumu veya evcil kuş talaşı yuvaya konulmalıdır. Muhabbet kuşları yuvasına girip çıktığı için, yumurtaları birbirlerine çarpma kırılma olasılığı vardır. Bu yüzden yuvada altlık malzemesi bulunmalıdır. Kuş kumu muhabbet kuşlarının yemlerini sindirmek için gereklidir. Evcil kuş talaşları ise yuvalık için altlık malzemesi olarak yuvalarda kullanılır.

Yavru Muhabbet Kuşu Bakımı

Yavru Muhabbet Kuşu Bakımı

Yavru muhabbet kuşları da belli bir süre annelerine tüm gereksinimleri için ihtiyaç duyarlar. Doğduğu andan itibaren 4-5 hafta da annesinden öğreneceği bazı temel şeyler vardır. Özellikle bu dönemde olduğu için bu sürede kafeslerinden ayrılmamalıdır. Kuşlar yavru iken çevreye alışma, çevre şartlarını öğrenme, nasıl davranılması anneden öğrenir.

Temel yaşam prensipleri öğrenme süresi 4-5 haftadır. Özellikle muhabbet kuşu yavrusu elde beslenmelidir. Elde beslenen muhabbet kuşlarının insanlara kolay alışır. Kafesi kırılan kuşlar özellikle hijyenik ortamlarda bakılmalıdır. Metal yerlerin iyi temizlenmesi, kafes altının temiz tutulması, günlük gazete ya da kâğıtlar ile altının temizlenmesi gerekiyor.

Yavru Muhabbet Kuşu Besleme

Yavru Muhabbet Kuşu Besleme

Yavru muhabbet kuşu beslemede dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunuyor. Öncelikle yavru besleme şırıngası ile oluyor. Besleme şırıngası ile öncelikle yavru kuşu elde yatırılır. Sonrasında yavrunun yüzü size bakacak şekilde olmalıdır. Yavrunun ağzından şırıngayı yavaşça sokulmalıdır. Burada dikkat etmek gereken en önemli nokta kuşun kursağının ne tarafta olduğunu bilinmesi gerekir.

Kuşun yüzü bize bakarken sol taraf da kursak sağ taraf da nefes borusu genellikle bulunur. Bu yüzden yavaş ve dikkatli olunmalıdır. Daha sonra muhabbet kuşu yavrusu için şırıngayı belli seviyeye kadar ilerlemek gerekir. Sonrasında kursak kısmına eller ile dokunulduğunda besleme şırıngası ucu ele gelecek şekilde olmalıdır. Sonra yavaş yavaş mamayı kuşun kursağına boşaltma işlemi yapılır. Kuşun durumuna göre 2 ml 4 ml gibi seviyelerde sabah öğlen akşam üzere beslenme yapılır.

Mavi Muhabbet Kuşu Yavrusu

Mavi Muhabbet Kuşu Yavrusu

Muhabbet kuşlarının en değişik özelliği yavrularını evlatlık olarak verme durumudur. Ayakları küçük ve yalnız anne muhabbet kuşları yavrularını başka çiftlere verebiliyor. Bu durum için geçerli şart diğer çiftin de üreme döneminde olmasıdır. Muhabbet kuşu yavrusu yumurtadan çıktıktan sonra tüysüz, pembe renkli ve gözler kapalı şekilde olurlar.

Yavru döneminde asla hareket etmezler. Bu kuşlar çok hızlı bir gelişim sürecinde olurlar. Doğan yavrular genellikle görme açısından kör, deri ve tüy olarak çıplak doğarlar. Kuşlar doğduktan sonra Yavru olarak anne tarafından sıcak tutulur. Bir muhabbet kuşu yavrusu Yaklaşık 7 günlük olduktan sonra gözleri açılmaya başlar. Sonrasında bu süreci tüy çıkışı gelişir.

0 0 oylar
Article Rating
Abone
Bildir
guest

1 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Zehra
Zehra
9 ay önce

2 günlük muhabbet kuşu yavrusu var anne baba bakmıyor besliyorum fakat vücut soğuk ne yapmalıyım