Hayvanlar

Memeli Hayvan Örnekleri

Memeli Hayvanlara Örnekler

Yavrularını kendi sütü ile besleyerek büyüten ve doğurarak dünyaya getiren hayvanlara zooloji biliminde “Memeli hayvan” adı verilir. Hayvanlar genel olarak omurgalı ve omurgasız hayvanlar olarak ikiye ayrılır. Memeli hayvanlar, omurgalılar sınıfında en gelişmiş canlılar olan memeli hayvan örnekleri; kedi, köpek, inek, maymun, yarasa, yunus ve balinadır.

Memeli hayvanlardan bazıları etle beslenirken bazıları ise otla beslenen canlılardır. Maymun, geyik, inek, keçi, koyun gibi memeli hayvanlar otla beslenen otçul hayvanlardır. Otçul hayvanların çene yapıları ot koparmaya elverişli yapıya sahiptir. Kedi, köpek, aslan, kaplan, çakal ve kurt gibi memeli hayvanlar ise etle beslenen etçil hayvanlardır. Etçil hayvanların çene yapıları uzun, dişleri keskin ve sivridir.

Kemirgen Memeli Hayvanlara Örnekler

Fare Memeli Hayvan Mıdır?

Hayvanlar âleminde yerini alan fare, kemirgenler grubuna giren aynı zamanda da memeli hayvanlar sınıfında yer alan bir canlıdır. Hayvanlar âleminde birçok haşere vardır. Ancak diğer haşereler ile kıyaslandığında fareler daha farklı özelliklere sahiptir. Nitekim fareler, dünyanın her yerinde tüm yaşam koşullarında yaşayabilen hepçil hayvanlardır.

Fare Memeli Hayvan Mıdır?

Farelerin dünyanın her yerinde tüm yaşam koşullarına uyum sağlayabilmesinin en temel nedeni; memeli hayvanların ayırt edici özelliklerinden olan vücutlarının kıllarla kaplı olmasıdır. Diğer tüm memeli hayvanlar gibi omurgalılar grubuna giren farelerin de vücutlarında omurga yapısı vardır. Fareler, plesantalı memeli hayvanlardır. Bu sayede doğurarak çoğalan memeliler arasında yer alır.

Sincap Memeli Hayvan Mıdır?

Bir hayvan türü olan sincaplar, yaşam alanı olarak ağaçları tercih ederler. Ağaçların üstünde yaptıkları evlerde yaşamlarını devam ettirirler. Beslenme ihtiyacı duyan sincaplar, yemiş toplayarak ve bu yemişleri tüketerek beslenirler. Sincapların memeli hayvan olup olmadığı da çok merak edilen bir sorudur.

Sincap Memeli Hayvan Mıdır?

Sincaplar memeli hayvan grubuna girer. Ayrıca sincapların birçok özelliği memeli hayvan olduklarını kanıtlayan özelliklerdir. Vücutlarının kılla kaplı olması ve yavrularını doğurarak dünyaya getirmesi memeli hayvan olduklarını gösteren özellikleridir. Ayrıca sincaplarda da tıpkı diğer memeli hayvanlar gibi yavru bakımı vardır. Sincaplar da diğer memeli hayvanlar gibi yavrularını kendi sütü ile besler.

Karada Yürüyen Memeli Hayvanlar

Fil Memeli Hayvan Mıdır?

Fil, omurgalı bir hayvandır. Omurgalı hayvanların genellikle hepsi memeli hayvanlardır. Bu nedenle de filin bir memeli hayvan olduğunu söylemek mümkündür. Diğer memeli hayvanlar gibi fillerin de vücutları kıllarla kaplıdır. Ayrıca filler, doğurarak çoğalırlar ve süt salgılayan bezleri olduğundan yavrularını sütleri ile beslerler.

Fil Memeli Hayvan Mıdır?

Filler memeli hayvanlar içinde boyut olarak en büyük hayvandır. Dolayısıyla da gebelik süresi en uzun olan memeli hayvan da fildir. Filin gebelik süresi ortalama olarak 600 ila 660 gün arasındadır. Fillerin gebelik süresinin bu kadar uzun olmasının temel nedeni; fil yavrularının büyük olmasıdır. Memeli hayvanlarda yavrunun boyu büyüdükçe gebelik süresi de uzayacaktır.

Zürafa Memeli Hayvan Mıdır?

Zürafa, yeryüzünde yaşayan ve nesli tükenmemiş olan canlılardan birisidir. Karada yaşayan zürafalar, aynı zamanda en uzun ve aynı zamanda geviş getiren hayvandır. Afrika’ya özgü bir hayvan türü olan zürafa, çift toynaklı ve aynı zamanda memeliler grubuna giren canlıdır.

Zürafa Memeli Hayvan Mıdır?

Zürafa, vücudu tamamen kıllarla kaplı olan ve doğum yaparak çoğalan memeli hayvanlar arasında yerini alır. Doğum yolu ile yavrulayan zürafalar, aynı zamanda süt salgılayan bezlere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde yavrularını kendi sütleri ile beslerler. Diğer bir deyişle diğer memeli hayvanlarda olduğu gibi zürafalarda da yavru bakımı vardır.

Panda Memeli Hayvan Mıdır?

Panda, memeli hayvanlar grubunda yer alan canlıdır. Memeli hayvanların birçok özelliğini taşıyan pandalar, memeliler olmakla birlikte aynı zamanda omurgalı canlıdır. Memeli canlılar, doğurarak çoğalırlar ve aynı zamanda bu canlılarda yavru bakımı vardır. Ayrıca memelilerin genelinde vücutları kıllarla kaplıdır.

Panda Memeli Hayvan Mıdır?

Memeli hayvanların birçok özelliğini üzerinde barındıran pandalar da, doğurarak çoğalırlar. Ayrıca vücutları sık kıllarla kaplıdır. Panda yavruları ilk doğduklarında ortalama 100-150 gram kadar yani son derece küçüktürler. Pandalar bu dönemde yavrularına kendi sütünü vererek yavru bakımı yapar.

Şempanze Memeli Hayvan Mıdır?

Şempanzeler, insan türünün en yakın kuzeni olarak bilinen canlılardır. İnsan, en gelişmiş memelilerdir. Dolayısıyla da şempanzelerin memeli hayvan olduğunu söylemek mümkündür. İnsanlarla kıyaslandığında çok fazla benzer özelliği olan şempanzeler, tıpkı insanlar gibi doğum yaparak çoğalırlar ve omurgalı canlılardır.

Şempanze Memeli Hayvan Mıdır?

Sosyal ve bir o kadar da cana yakın canlılar olan şempanzelerde süt üreten salgı bezleri vardır. Bu sayede şempanzeler, doğurdukları yavrularını kendi sütleri ile besler. Yavru bakımı görülen şempanzeler, yavrularını dünyaya getirdikten sonra uzun bir süre besler ve tehlikelere karşı korur. Ayrıca tıpkı diğer memeli hayvanlar gibi şempanzelerin de vücutları kıllarla kaplıdır.

Kirpi Memeli Hayvan Mıdır?

Hayvanlar, omurgalı ve omurgasız hayvanlar olarak ikiye ayrılır. Memeli hayvanlar ise omurgalı hayvanlar grubuna girmekle birilikte aynı zamanda omurgalıların en gelişmiş hayvanlarıdır. Geniş canlı çeşitliliğini içinde barındıran memeli hayvanlar içerisinde kirpi de yer alır. Zehirli bir memeli hayvan olan kirpilerde iç döllenme görülür.

Kirpi Memeli Hayvan Mıdır?

Kirpiler de tıpkı diğer memeli hayvanlar gibi doğum yaparak çoğalır ve nesillerini devam ettirirler. En ayırt edici özellikleri vücutlarının tamamının dikenlerle kaplı olmasıdır. 2 santimetre uzunluğunda olan bu dikenler sayesinde kirpi, kendisini dış tehditlere karşı koruma altına alır. Sezgileri kuvvetli olan kirpiler, kendilerine karşı bir tehlike sezdiklerinde dikenli ve yuvarlak bir top haline gelerek kendisini korumaya alır.

Memeli Vahşi Hayvanlar

Memeli hayvanlar grubunda ehlileşmiş yani zararlı olmayan memeliler olduğu gibi aynı zamanda vahşi ve yırtıcı memeli hayvanlar da vardır. Bu vahşi memelilerden birisi aslanlardır. Kedigiller ailesinin bir üyesi olan aslanlar, etçil ve aynı zamanda süper yırtıcı bir memelidir. Güney Afrika’da yaşarlar.

Vahşi memeli hayvanlardan bir diğeri ise kaplanlardır. Kaplanlar da tıpkı aslanlar gibi kedigiller ailesine mensup yırtıcı ve avlarını son derece hızlı yakalayan memelilerdir. Jaguarlar ise kedigiller ailesine mensup, Panthera cinsi olan dört büyük kedisinden birisi olmakla birlikte yenidünya memelisi olarak bilinir. Fırsatçı ve sinsi olan Jaguarlar, avını sinsice takip eder ve en uygun zamanda avlanır.

Puma Memeli Hayvan Mıdır?

Kedigiller familyasından olan puma, yırtıcı bir memeli hayvandır. Tıpkı diğer memeliler gibi postu kısa ve sık kıllarla kaplıdır. Sarı-boz veya kırmızımsı renk tonlarındadır. Kedigiller familyasından olan türlerin vücutlarında genellikle lekeler vardır. Ancak bu türlere karşılık yetişkin pumaların vücutları lekesizdir. Amerika Kıtası’nda yaşayan memeli türüdür.

Puma Memeli Hayvan Mıdır?

Yapılan araştırmalar doğrultusunda Pumaların DNA’sı incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda pumaların en yakın akrabasının çıtalar olduğu anlaşılmıştır. Pumalar ile çıtaların DNA’sı arasında büyük benzerliklere rastlanmıştır. Diğer tüm memeli hayvanların hemen hemen her özelliğini taşıyan pumalar, kedigiller sınıfının içinde kendisine has bir familyaya sahiptir.

Hangileri Memeli Hayvan Değildir?

Pelikan Memeli Hayvan Mıdır?

Pelikan bir memeli hayvan değildir. İri su kuşu olan pelikan, yumurtlayarak çoğalır ve pelikan yavruları yumurtadan çıkar. Sıcakkanlı canlılar olarak bilinirler. Göl ve su kenarları pelikanların en bilindik yaşam alanlarıdır. Dolayısıyla da neredeyse hiçbir özelliği memeli hayvanlara benzemez.

Pelikan Memeli Hayvan Mıdır?

Pelikanların tam aksine memeliler, doğurarak çoğalırlar. Ancak yavru bakımı konusunda pelikanlar, memelilere bu konuda benzer. Pelikanlar da yavrularını küçük balıklarla besler.

Papağan Memeli Hayvan Mıdır?

Memeli hayvanlar grubu geniş bir yelpazeye sahip olmakla birlikte içerisinde birçok hayvan türünü içinde barındırır. Ancak papağan bir memeli hayvan türü değildir. Aksine papağan, bir kuş türüdür. Papağanlar; kıvrık gagalı, etli, kalın dilli, tüyleri parlak ve genellikle sıcak yaşam alanlarında yaşamayı seven kuş türüdür.

Papağan Memeli Hayvan Mıdır?

Ezber gücü kuvvetli olan ve ezberlediği kelimeleri tekrar etme becerisine sahip olan papağanlar, dört tane kısa ayağa sahiptir. Kalın ve kıvrık olan gagalarının alt kısmı hareketlidir. Alt gagaları sadece yiyecekleri kolaylıkla kırarak öğütürler. Dillerinin ve gagalarının sert olması aynı zamanda ayçekirdeği gibi kabuklu yiyeceklerini yemelerinde yardımcıdır.

Flamingo Memeli Hayvan Mıdır?

Flamingo, bir memeli hayvan türü değil, bir kuş türüdür. Memeli hayvanlar doğurarak çoğalırlar. Ancak flamingo türü yumurtlayarak çoğalan bir kuş türüdür. Anadolu bölgesinde “Allı Turna” adı ile bilinen flamingo kuşu, pembe tüylerin vücudunu kaplamış olan bir su kuşudur. Bacakları ince ve uzun bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda boynu ince ve uzundur. Boynundaki tüyleri rosa rengindedir.

Flamingo Memeli Hayvan Mıdır?

Kıvrık bir gagaya sahip olan flamingo, bu gaga yapısı sayesinde su ve çamur gibi yerlerden yiyecekleri kolaylıkla çıkararak tüketebilir. Tüylerinde kırmızı renginin farklı tonlarını görmek mümkündür. Flamingoların yedikleri besinlerin içinde bulunan karotin oranına göre tüylerinde kırmızı tonları oluşur.

Penguen Memeli Hayvan Mıdır?

Memeli hayvanlar, gagalı memeliler haricinde yani istisnai hayvanlar haricinde doğum yaparak çoğalan hayvanlardır. Hayvanlar; doğurarak ve yumurtlayarak çoğalan hayvanlar olarak ikiye ayrılır. Memeliler ise genellikle doğurarak çoğalan hayvanlardır. Penguen yumurtlayarak çoğalan bir hayvandır.

Penguen Memeli Hayvan Mıdır?

Penguen memeli bir hayvan değil uçamayan bir deniz kuşu türüdür. Kuşlar gibi penguenlerde de iç döllenme ve dış gelişme vardır. Son derece akıllı ve bir o kadar da sosyal canlılar olan penguenlerde de tıpkı memeli hayvanlarda olduğu gibi yavru bakımı vardır. Bu noktada penguenlerde yumurtlama yolu ile dünyaya getirdikleri yavrularını bir süre besler ve büyütürler.

Yüzen Memeli Hayvanlara Örnekler

Yunus Memeli Hayvan Mıdır?

Bir balık türü olan yunus; aynı zamanda insana en fazla yakınlık gösteren, son derece cana yakın olan memeli hayvandır. Hayvanlar âleminin en zeki canlıları olan yunus balığı, doğum yoluyla çoğalır ve yavrularını kendi sütleri ile besler. Denizlerde sürü halinde yaşayan ve yüzen memeliler olan yunuslar, su altı radarına sahiptir. Bu özellikleri sayesinde gözleri kapalıyken bile dipteki balıkları şaşırmadan bulabilirler.

Yunus Memeli Hayvan Mıdır?

Yunuslar, bir balık türü olsa da balinalar gibi sadece balık olmamakla birlikte memeliler grubunda yer alan canlılardır. Genel olarak memeli hayvanlardan farkları ise vücutlarının kıllarla kaplı olmamasıdır. Çünkü memeli hayvanların ayırt edici özelliği vücutlarının kıllarla kaplı olmasıdır. Ancak yunuslar bu konuda istisna canlılardır.

Balina Memeli Hayvan Mıdır?

Balina, meme bir hayvan olmakla birlikte memeliler grubunda istisna bir canlıdır. Bu istisna balinaların vücut yapılarından ileri gelir. Şöyle ki; tüm memeli hayvanların vücutları kıllarla kaplıdır. Ancak balinaların vücutları parlak bir deri ile kaplıdır ve vücutlarında kıl yoktur. Bunun dışında tıpkı diğer memeli hayvanlar gibi balinalarda da yavru bakımı vardır. Balinalar da tıpkı diğer memeliler gibi doğurarak çoğalırlar.

Balina Memeli Hayvan Mıdır?

Balinalar da yunus ve muturların da içinde bulunduğu memeliler sınıfına dâhil olan bir takımdır. Balina adının anlamı “dev balık ya da deniz canavarı” olarak bilinir. Doksan tane balina türü okyanuslarda ve denizde yaşamlarını sürer. Ayrıca balinalar kendi arasında çubuklu balinalar ve dişli balinalar olmak üzere ikiye ayrılır.

0 0 oylar
Article Rating
Abone
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle