Amazon Papağanları, Hayvanlar, Papağan Türleri

Amazon Papağanları

Amazon papağanı satanlar

Amazon papağanları yaklaşık olarak 30 – 32 türü ile Amerika Kıtası papağan grupları içinde en büyüklerinden birini oluşturur. Genel yaşam alanları, Güney Amerika tropik ormanlarından, Gran Chaco kuru savanlarına, Meksika’nın yüksek bölgelerine ve Karibik adalarının dağlık ormanlarına kadar uzanır. Kuzeye doğru bakıldığında, bu alan Amerika ve Meksika sınır bölgesinde kalırken, güneyde ise Arjantin ve Uruguay iç bölgelerine kadar uzanır.

Hepsi orta ve iri boyda yapılı, ama ucu geniş biten kuyruklu ve kuvvetli bir gaga yapısına sahip papağanlardır. Ana renkleri her ne kadar yeşil olsa da bazılarında kafa, kanat veya kuyruk kısımlarında kırmızı, sarı, mavi, gri ya da kavuniçi tonlarda değişik renk çeşitleri olabiliyor. Ana renklerinin yeşil olması doğal ortamları olan ormanlık bölgelerde rahatlıkla korunabilme içindir. Amazonlar uçucu olmaktan çok tırmanıcı türlerdir. Bu yetenekleri çok gelişmiştir.

Genel anatomik yapıları her ne kadar “asıl papağanlar” adı altında tanımlansa da “Eski Dünya(Afrika)” papağanlarına fazlaca benzetilir. Bazen Poicephalus grubu papağanları ilk bakışta Amazon Papağanları sanabilirsiniz. Buna rağmen Amazonlar yüzyıllardır kendi başına bir papağan grubu sayılmaktadır. Tercih edilen evciller olarak bilinmektedir. Genel de papağanlardan fazlaca anlamayan veya onları tanımayan ama ara, gri papağan kavramlarını bilenlerin dahi bu türü tanıdığını görürsünüz. Yani bunlar tabir yerinde ise yeşiller olarak geçerler.

Amazon Papağanları Kaç Yıl Yaşar? Yaş Tahmini Nasıl Yapılır?

Amazonlarda, bir çok türü maalesef nesli tükenmiş olarak kabul edilen papağan grupları içine dâhil etmişlerdir. Nesli tükenmiş olanlar yaşam alanları adalar olarak sınırlı türlerdir. Yaşam bölgeleri yıkılıp daraldıkça ve bunların yenilenme imkânı olmadığından bu türlerinde nesillerini sürdürme şansları kaybolmaktadır. Yalnız Güney Amerika kıtasında yayılmış olanlarda  da artık nesillerin eskisine oranla daha az geliştiği tespit edilmeye başlanmıştır. Yani orada mevcut sayılarında epeyi bir düşüş olmuştur. Bunlara sebep, insanların yerleşim alanlarını işgal edip doğal dengeyi bozması olarak gösterilir. Amazonlar geniş ormanlık alanlara ihtiyaç duyan türlerdir. İnsan eli değmesi ile değişime giren ormanlarda ise gıda sıkıntısı olmuştur. Buna ek olarak da yuva kurma sorunu yaşarlar. Elbette bunlar tek sebep değildir. Başlıca sayılan nedenler için de, en çok göze çarpanı ise bunların yakalanıp modern dünyaya gönderilmesi vardır. Mesela 1984 ve 1987 yılları arasında sadece Almanya ya 25.000 adet mavi alınlı Amazon Papağanı gönderilmiştir. Yapılan o kadar denetim ve kontrol bile bunun önüne geçmeyi başaramamıştır. Sadece St. Lucia bölgesinde yaşayan mavi maskeli amazon papağanları 1980’li yıllarda yakalanıp yurt dışına kaçak yollarla gönderilmeye başlanmıştır. Bu dönemden bu yana böyle nadir bulunan bir türün fiyatları da sürekli artış göstermiştir.

Amazonlarında kaderinde bir çok papağan türü gibi tarla ve ekim alanları açısından zararlılar olarak görülmekte olduğundan yerli halk onları avlamaktadır. Buna ek olarak bazı bölgelerde besin maddesi sayılırlar. Yine bazı yörelerde tüyleri özel törenlerde de kullanıldığından avlanırlar. Mevcut sayıları artık o denli gerilemektedir ki; doğal afetlerde  bile  bazı türlerin nesli tükeniyor. Kural gereği her 15 yılda bir yaşam alanlarında büyük hasarlara yol açan doğal fırtına ve hortumlar meydana gelir. Bölgeyi yıkama uğratır. Buna en basit örnek 18 eylül 1989 da Porto Rico’nun Kuzey kıyılarında büyük yıkımlara yol açan Hugo Fırtınasıdır. Fırtına sonrasında nadir bulunan Porto Rico amazınlarının sayısı 23 serbest yaşayan olarak belirlenmiştir. Buna benzer hasarları 1979 yılında David fırtınası da yaşanmıştır.

Amazonların her türü ile ilgili bilgiler vermenin mümkün olmaması nedeniyle en belirgin olan mavi alınlı türün özellikleri verilmiştir. Diğer bir çok türde de burada bahsi geçen özellikler görülmektedir.

Amazon Papağanları Ne Yer?

Amazonların ana besinleri yaşam alanları içinde mevcut değişik bitki çeşitlerinden oluşmaktadır. Bunu yanı sıra çevrede ve yakın meyve ekim alanlarında büyük zararlılar olarak kabul edilirler. Besinlerini yüksek ağaç tepelerinde ararlar. Burada da tercihleri değişik  türde palmiye ağaçları olur. Palmiye meyvelerini olgunlaşma evreleri içinde değişik dönemlerde  tüketirler. Yemek arayışında onları çok nadir olarak tek görürsünüz. Ya eşli ya da en az 6 – 8 eşten oluşan gruplar halinde yemlenirler. Geniş meyve ekim alanlarında (Özellikle portakal) besinlerin çok olmasın dolayı bazen 5000 adetten oluşan  amazon papağan sürüsü görmek ender bir durum sayılmaz. Yem arayışına sabah ve akşam olmak üzere 2 kere çıkarlar. Arada kalan saatlerde yüksek ağaç tepelerinde saklanıp uyur ve dinlenirler. Ağırlık, besinleri bölgede mevcut ağaç meyvelerinden oluşur. Amazonlarda değişik tohumlar ve çiçeklerden de yerler. Amazonları yerde yem ararken görmek ise çok mümkün değildir. Yere daha çok su ve topraktan belli mineralleri karşılayabilmek amacı ile inen türlerdir. Büyük oranda meyve tükettikleri içinde Amazonlar daha az susar. Su alımları da diğer papağanlara göre çok daha azdır.

Amazon Papağan Türlerine Örnekler – Sarı Başlı Amazon Papağanı

Doğal Ortamda Üremeleri

Kuluçka dönemleri birazda yaşam alanlarına göre değişir. Bazılarında ekim zamanında bazılarında ise aralık – ocak da görülür. Ağaçların veya kayaların oyuklarını yuva yapmak ama ile amazonlar sıkça kullanırlar. Kendileri yapmaktansa mevcut oyukları seçerler. Bu oyuklar erkek tarafından biraz daha yontulup uygun hale getirilir. Yuva için malzemesi kullanmazlar. Erkek yuva ağzında yarı açık kanatlarla durur ve yuvayı korur. Dişi de 1 – 5 sayı arasında yumurta yapar. Bunların üzerinde tek başına kuluçkaya yatar. Yalnız erkeğin yuva dışında ki bu duruşu aynı zamanda yuvayı yağmurdan korumak olarak da kabul edilmektedir.

Yumurtalar arasında 2 gün olur. Dişi kuluçkaya 2. Yumurtadan sonra yatmaya başlar. Yuvayı sadece dışkılamak ve yiyecek aramak için terk eder bunun dışında kuluçkada yatar. Kuluçka süresi ise 25 – 28 gün arası olarak değişir.

Yavrular 3 haftalarında hafifçe uçmaya başlarlar. Tam anlamıyla tüylenmeye başladığında yani yaklaşık 50 günlük olduklarında ilk defa yuvadan çıkarlar. Tırmanma yetenekleri bu dönemde  epeyi bir gelişmiş olur. Kısa sürede de anne ve babanın becerisine ulaşır. Baba onları beslemeyi yaklaşık olarak 3. Haftada keser. Ama eğer yavru çok yalvarıyorsa ara ara gene yem verdiği de olur. Ama 4. Haftaya girdiklerinde yavruların bu iyimserliği de kalmaz. Yavruların böyle bir talebine  tehditkâr  şekilde cevap verir.  Anne ise onları tam olarak kendi başlarına beslenmeye geçene kadar ağızlarından beslemeye devam eder. Tek ayaküstünde dinlenme, uyuma ve tek ayakları ile yemi tutup yeme becerilerini ise ancak 70 günlük olduğunda kazanırlar. Yuvada kaldıkları süre boyunca anne ve babaları tarafından beslenirler. Yuva kenarlarını yarı öğrenme yarı oyun amaçlı kemirmeye başlarlar.

Yuvadan çıktıklarında ise anne ve baba tarafından beslenmeleri kesilir. Bu dönemlerde  kendilerini beslemeyi önce bitki ve meyveleri tüketmeyi (anne ve baba onlara bunu öğretir birlikte yemlenerek) öğrenirler. Daha sonra ise yavaş yavaş  tohumları  ve kabuğu sert gıdaları yemeyi becerirler. Yani yaklaşık 14 haftalık olduklarında kendi başlarına yemlenmeyi öğrenmiş olurlar. 5 – 6 yaşına girdiklerinde ise cinsel erginliğe geçmiş yani ergin olmuş sayılırlar.

Jako Papağanları(Gri Amazon Papağanları)

Doğal Yaşamda Davranış Şekilleri

Amazonlar hakkında yapılan araştırmalarda her ne kadar tek tek türler inceleme şansları olmadıysa da genel anlamda tüm türlerin birbiri ile özdeş davranış modelleri gösterdiği olmuştur. Bundan yola çıkarak elde edilen verilere göre, erişkin kuşları tüm sene boyunca eşli olarak gezerken görürsünüz. Amazonlarda birçok papağan türü gibi monogam yani tek eşlidir denebilir. Doğal yaşam alanlarında amazonları çok büyük gruplar halinde bir arada  görmek gayet normal bir durumdur. Hatta türler in sayılarının daha fazla olduğu dönemde tespit edilene göre, bir yem bölgesinde 30.000 çift kuş bir araya gelebiliyordu. Sürü bir biri ile gayet sorunsuz bir şekilde arada  yemlenip dinlenirler. Aynı sürü daha sonra ufak gruplara bölünerek uyuma alanlarına gitmek üzere birbirinden bağımsız ufak gruplardan oluşur. Eşlerin yanında bazen de 3 tane yavrunun da gezdiği görülür. Zaten bir önceki konuda amazonların yavrularına bir sonraki yavru dönemine kadar (Yani aylarca) baktığından bahsetmiştik.

Gün içinde en aktif olduklarısaatler, sabah tan yeri ağardıktan sonra saat 10.00 civarına kadar ve öğleden sonra saat 16.00’dan akşam karanlığı çöktükten uyuma alanlarına gidene kadar olan sürelerdir. Bu saatlerde günlük rutin uçuşlarını yaparlar. Yem bölgelerini arayışa girerler. Yine bu saatler en gürültücü oldukları dönemdir. Yem arayışı ve uçuşlar esnasında sık sık birbirlerine yüksek tonda seslenirler.

Amazon Papağan Türlerine Örnekler – Sarı Kafalı Amazon Papağanı

Doğal Ortamda Düşmanları

En büyük yuva düşmanı olarak o bölgede yaşayan ve bizlerde ki serçeleri andıran bilimsel adı Mimus Polyglottos olan kuş türü ve onun alt türleridir. Bunlar amazonların yuvalarına ciddi anlamda zarar verdiğinde buda sayılarının azalmasına yol açan etkenlerden bir tanesi olarak görülür. Buna ek olarak amazonlarla da beslenen yılanlar, kertenkeleler, fareler ve yırtıcı kuşlar vardır. Bunlarda amazonların doğal hayattaki düşmanlarıdır. Yuvaları bozar. Daha yeni yetişme döneminde olan veya yumurtadan yeni çıkmış olan yavruları yerler. Birde son yıllarda Güney Amerika da yaygınlaşan arı türleri de amazonlar açısından büyük tehdit oluşturmaktadır.

Evcil Olarak Amazonlar

Amazonlar sık sık evlerde beslenen papağanlar arasında rastlanılan türlerdendir. Hatta doğal ortamlarında bile yavru kuşlar yuvalarından alınıp evlerde evcil olarak severek beslenir.

Kuzey Amerika ve Avrupa’da ise gri papağandan sonra gelen evcil papağan türü olarak kabul edilir. Burada en çok tercih edilen amazon türler arasında mavi alınlı amazon, sarı alınlı amazon, kral amazonu, Meale Amazonu, Venezuella amazonu, Sarı yanaklı amazon, Beyaz alınlı amazon bulunmaktadır.

Amazon Papağan Türlerine Örnekler – Mealy Amazon Papağanı

Her türde olduğu gibi amazonlarında evcil beslenmede mutlaka eşli bakılması gerekir. Onların da kendilerine göre her türde olduğu gibi tercihleri vardır. Bakımı sanıldığı kadar kolay değildir. Genelde dayanıklı ve kolay hastalanmayan kuşlar olarak bilinse de özellikle ısı değişimi ve hava akımında çabuk ölme riskleri vardır. Eğer ki yavruluk döneminde alınmamışlarsa evcilleşmeleri bazen epeyi bir süre alacaktır. Ama alıştıktan sonra insana gayet yakın ve dost olan papağanlardır. Onları kafeste veya ufak tipte evlerde beslemek özellikle de tırmanıcı papağanlar için çokta mutluluk verici ve doğru sayılan bir bakım şekli değildir. Amazonların özellikle doğal yaşam şekillerini düşünecek olursak geniş alanlara ihtiyacı vardır. Yalnız ilginç olan bir noktada şudur ki amazonlar diğer birçok papağan cinsinde olduğu gibi kötü veya yanlış bakım koşullarında dahi kolaylıkla tüy yolma veya kendine zarar verme eğilimine girmezler.

Erginliğe geçiş ve cinsel erginliğin başlama dönemi olarak kabul edilen 3 – 6 yaş arası dönemlerinde amazonların alışılmış davranışları değişim gösterme ye başlar. Bunların başında, sahiplerini en çok çaresizliğe sokan davranışlar aşırı agresiflik(o güne kadar en çok sevdiği kişi veya kişilere karşıbile) çığlık atmalar ve bağırmalar vardır. Bu davranışlar her gün azalacağına artarak sürer.

Amazon uzmanları John und Pat Stoodley bu sebepten; özellikle amazon besleyen çocuklu ailelere, çocuklarını bir amazonla kontrolsüz asla yalnız bırakmamalarını önerir. Eğer ki bu amazon kafes dışında kalmaya alışıksa ve oda içinde serbest dolaşıyorsa dikkat derecesini artırmalarını tavsiye ediyorlar.

Amazon Papağan Türlerine Örnekler – Mavi Alınlı Amazon Papağanı

Amazon Papağanları Bakımı

Amazonlar kafeslerini fazlasıyla koruma altına alır. Buna gelen her müdahalede kuvvetli gagaları ile can yakıcı şekilde en sevdikleri bakıcılarını bile ısırmaktan kaçınmazlar. Amazonu iyi eğitemeyecekseniz, bu tip  bir dönemde kontrolü iyi yapamayacaksanız, asla amazon türünü seçmeyin diyorlar. Burada bahsettikleri eğitim de amazon komut üzerine uzatılan tüneğe veya kola gelebilmelidir. Yine komut üzerine gerektiğinde kafesine sorunsuz girebilmelidir. Bu tip bir eğitim tecrübe gerektirdiği kadar düzenli egzersiz ve uzun süreli bi uğraş ister.

Evde serbest dolaştıklarında özellikle dolap arkası gibi kuytu köşelere dikkat edilmesi gereken noktalardır. Zira buraları yuva amaçlı tercih etme dürtüleri fazlasıyla gelişmiştir. Kızıştıkları dönemlerde ise bu ihtiyaçlarını eşyalarda veya bakıcılarının kollarında bile giderirler. İşte bu nedenle çocuklarla ilişkilerine dikkat etmekte fayda vardır.

Bunun dışında amazonlar öğrenme yetenekleri , göz alıcı renkleri ve konuşma kabiliyetleri gelişmiş türlerdir. Bir de uzun yıllar eşsiz yaşamış olsalar bile uygun bir eşle kolayca üreyebilme özellikleri de vardır. Gayet güzel konuşan ve insana alışık olan amazon kendisine uygun eşi bulduğunda eşleşir. Dişi ve erkeği ise görünüşlerinden ayırmak genelde imkânsız olur. Bu nedenle endoskopi veya DNA testi bu tip bir karar için şarttır. Amazonlarda da eşcinsel eğilimler olduğundan bazen aynı cinsler bir araya geldiğinde farklı cinslermiş gibi davranış sergilerler.

Bir amazon, konuşmayı öğrenmek istemediği sürece hangi yöntemi denerseniz deneyin bunu malesef başarma şansınız yoktur. Bu seçilen tür isterse konuşma düzeyi en yüksek sarı başlı amazon olsun bu kural değişmez. Çok oyuncu ve hareketli türler olmalarının yanı sıra epeyi de gürültücü türlerdir. Geniş alan ihtiyaçları nedeniyle genelde geniş dış veya iç salmalarda bakılmaları tavsiye edilir. Özellikle Gri Papağanlar kadar kemirgen bir tür olmasalar  bile onlarında bu yönde eğilimleri ev ortamlarına zarar verebilecek boyutta olabilir. O yüzden sık sık taze dal vermekte fayda vardır. Diğer konuda bahsetmiştik amazonlar sabahları  belli bir saatte ve akşamüstleri belli bir saatte aktif olan kuşlardır diye. Ev hayatında da bu kural değişmeyecektir. Zira bu onların doğasında olan bir durumdur. Günün bu saatler dışında kalan zamanını da şaşılacak şekilde sessiz ve sakin geçirirler. Yalnız aktif oldukları bu sürede aşırı derecede gürültü de yaparlar. Örneğin; son ses açılmış bir müziği rahatlıkla bastırabilecek kadar sesleri çıkar. Bu sesler yaklaşık olarak 10 – 15 dakika kadar rahatsız edici boyutta devam eder. Sonra kısa bir dinlenmeye geçer. O esnada eğer ki kafes dışına bırakılmışsa, aynı sesli çığlıklara aşırı canlı hareketler de eklenerek bir 20 dakika daha devam ederler. Sonrasında ama yine dinlenmeye geçerler ve bu arada da tırmanmaya ve oyun oynamaya, yemek yemeye başlarlar.

Amazon Papağanları

Kısacası bir amazonla canınız çok fazla sıkılmaz yeter ki amazon almadan önce gereken bilgileri toplayıp ona ne şekilde bakmanız gerektiğini bilin.

Amazon Papağanı Türleri

 • Amazona Collaria
 • Amazona  Leucocephala
 • Amazona Ventralis
 • Amazona Albifrons
 • Amazona Xantholora
 • Amazona Agilis
 • Amazona Vittata
 • Amazona Tucumana
 • Amazona Pretrei
 • Amazona Viridigenalis
 • Amazona Finschi
 • Amazona Autumnalis
 • Amazona Brasiliensis
 • Amazona Dufresniana
 • Amazona Rhodocorytha
 • Amazona Festiva
 • Amazona Xanthops
 • Amazona Barbadensis
 • Amazona Aestiva
 • Amazona Auropalliata
 • Amazona Ochrocephala
 • Amazona Oratrix
 • Amazona Amazonica
 • Amazona Mercenaria
 • Amazona Kawalli
 • Amazona Farinosa
 • Amazona Vinacea
 • Amazona Versicolor
 • Amazona Arausiaca
 • Amazona Guildingii
 • Amazona İmperialis
Amazon Papağanları Hakkında Sık Sorulan Sorular
Amazon Papağanı Nasıl Beslenmeli?
Yetenekli papağan çeşitleri arasında yer alan Amazon papağanın beslenmesi çok çeşitlidir. Amazon papağanı kaliteli özel papağan yemi başta olmak üzere yeşillik yani sebze ve birçok meyve türü ile beslenebilmektedir. Yemek seçimi yapmayan Amazon papağanı buğday ve yulaf ile de beslenir. Amazon papağanlarının gelişimlerinin hızlı olması için sürekli aynı besinle beslenmemesi gerekir. Sürekli aynı besini tüketen Amazon papağanı zamanla iştah kaybı yaşayabilmektedir. Sabah yulaf ve buğday tüketen Amazon papağanına akşam öğününde meyve verilebilir. Amazon papağanın öğünleri iki üç günde bir değiştirilmelidir. Kaliteli ve takviyeli papağan yemlerini tüketen Amazon papağanlarının bağışıklık sistemi de güçlendiğinden dolayı Amazon papağanında herhangi bir hastalık durumu ortaya çıkmamaktadır.
Papağan Hangi Sese Gelir?
Papağanlar, genellikle yüksek sesle ve tekrarlayan seslere ilgi gösterirler. Bu nedenle, çeşitli türlerdeki papağanlar genellikle insan konuşmasına, ötücü kuşların şarkılarına, müzik aletlerinin seslerine ve hatta ev aletlerinin seslerine tepki verebilirler. Ancak, papağanların hangi sese en çok ilgi göstereceği, türlerine, bireysel kişiliklerine ve eğitim seviyelerine göre değişebilir. Papağanlar, insanların duyabileceği frekans aralığının ötesinde birçok sesi duyabilirler. İnsanların duyabildiği sesler 20 Hz ile 20.000 Hz arasında değişirken, papağanlar 20 Hz ile 20.000 Hz arasında çok daha geniş bir frekans aralığında duyabildiği bilinmektedir. Bazı papağanlar, 20.000 Hz'den daha yüksek frekanslarda bile duyabilmektedir. Papağanlar, insanların duyabileceği tonları ve renkleri algılamada zayıf olsalar da, yüksek ses seviyelerine, ton farklılıklarına, müzikal notalara ve hatta bazı konuşma seslerine duyarlıdırlar. Özellikle konuşma sesleri, papağanlar için önemlidir çünkü papağanlar, çoğunlukla insanlarla iletişim kurmak için eğitilirler. Papağanlar ayrıca, yüksek frekanslı sesleri üreten hayvanlar gibi, örneğin böceklerin kanat çırpışlarını veya yılanların tıslamasını da duyabilirler. Bu nedenle, papağanlar doğada yaşayan diğer hayvanların varlığını ve tehlike sinyallerini duyabilirler.
Amazon Papağanları Neler Yer?
Amazon papağanları renkleri bakımından ayrılan türler arasındadır.  Evde kafes içinde çok rahat bir bakım sağlanabilmektedir. Neler yer konusunda ise bu papağan türleri birçok gıda ile çok rahat beslenmektedir. Genel olarak  Çeşitli meyveler, Yeşil sebzeler, veterinerlerde kolaylıkla alınabilen papağan tohumları ve buğday yiyebilmektedir. Kabuklu gıdaları tüketmekten ayrıca çok hoşlanırlar. Yalnız dikkat edilmesi gereken kabuklu gıdalarda çabuk kırılabilenler verilmesi gerekmektedir. Ağız yapısı gereği kabuklu gıdalarda hassas yapısından dolayı sert olmayanlar özellikle seçilmelidir. Yulaf karışımlı gıdalar da protein açısından zengin bir gıdadır. Bu tür gıdalarda Amazon papağanı verilmesi sağlığı ve besin kaynağı açısından önemli yer almaktadır. Meyve türlerinde yapışan meyvelerden verilmemesi gerekmektedir. Kabuklu meyveler hafif sert gagası ile koparacağı meyveler tercih edilmelidir.
Amazon Papağanı Hakkında Bilgi
Amazon papağanı Küba ülkesinde ortaya çıkan bir papağan türüdür. Ezber ve taklit yeteneği oldukça fazla gelişen Amazon papağanı yaklaşık 30-60 yıl arasında yaşamaktadır. Amazon papağanı 30-40 cm boyuna kadar boyları uzayabilmektedir. Taklit ve konuşma yetenekleri yüksek olan Amazon papağanları genellikle yeşil renklerde olup alınlarında sarı tüyler bulunmaktadır. Kaliteli papağan yemleri, yeşillik ve meyvelerle beslenen Amazon papağanları buğday ve yulaf da tüketirler. Sevimli ve taklitçi olan Amazon papağanı türü birçok ev ve iş yerlerinde kafeslerde yetiştirilebilmektedir. Oldukça uysal olan Amazon papağanı dost canlısı evcil kuşlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Amazon papağanlarının bakımı kolay olmakla birlikte kafeslerinin haftada iki defa temizlenmesi gerekir.
Amazon Papağanı Özellikleri Nelerdir?
Amazon papağanı Küba Anavatanlı bir papağan türüdür. Taklit yeteneği oldukça yüksek olan Amazon papağanı kafes ortamına uyumlu olarak bakılabilen papağanların başında yer almaktadır. Konuşma yeteneği de olan Amazon papağanı çok sayıda kelimeyi ezberleyip bu kelimeleri anlaşılır bir şekilde söyleyebilmektedir. Taklit ve konuşma yeteneği oldukça fazla ilgi gören Amazon papağanı uysal ve arkadaş canlısı bir papağan olarak sıkça tercih edilen evcil kuşlardandır. Dost canlısı olan Amazon papağanı kafes ortamında kolaylıkla bakılabilen ortalama 25 ila 60 yıl arasında yaşam ömrü olan kuş türüdür. Beslenme konusunda yiyecek ayrımı yapmayan Amazon papağanı özel yem, yeşillik, yulaf, buğday ve meyve türleriyle beslenebilmektedir.
Amazon Papağanı Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır?
Rengârenk tüylere sahip olan Amazon papağanı farklı türlerden oluşur. Mavi tepeli ve sarı alınlı Amazon papağanları turuncu kanatlı, leylak tepeli ve kırmızı kafalı olan türleriyle de oldukça fazla beğenilen papağanlar arasında yer almaktadır. Taklit yetenekleri oldukça yüksek olan ve konuşabilen Amazon papağanlarının cinsiyetinin anlaşılması için Amazon papağanının vücut büyüklüğüne bakılır. Erkek Amazon papağanları dişi Amazon papağanlarına göre daha büyük vücutlu olurlar. Amazon papağanlarının cinsiyetinin anlaşılması için bir başka işaret de tepe kısımlarıdır. Erkek Amazon papağanlarının tepeleri dişi Amazon papağanlarının tepelerine göre daha geniştir. Amazon papağanlarının cinsiyetini anlamak için vücut büyüklüğüne bakılarak dişi ve erkek ayrımı kolaylıkla anlaşılır.
Amazon Papağanı Kaç Yıl Yaşar?
Amazon papağanı taklit yeteneği oldukça yüksek olan papağanlar arasında yer alan evcil kuşlardandır. Uysal ve sahibine dost olan Amazon papağanının ömrü genellikle 30 ila 60 yıl arasında değişmektedir. Bakımı ve beslenmesi iyi olan ve ilgi görüp sevilen Amazon papağanı diğer papağanlara göre daha uzun süre yaşayabilmektedir. Kaliteli yemlerle ve farklı yiyeceklerle beslenen Amazon papağanın bağışıklık sistemi de güçlenmektedir. Taklit ve ezber yeteneği yüksek olan Amazon papağanı kelime ezberleme ve konuşma yeteneği oldukça gelişmiştir. Bakımı kolay olan Amazon papağanının kafesinin haftada iki defa temizlenmesi gerekir. İyi bakılan ve ilgi gören Amazon papağanlarının ömrü yaklaşık olarak 60 seneye kadar çıkar.
Amazon Papağan Çeşitleri Nelerdir?
Amazon papağanları, Güney ve Orta Amerika'nın ormanlık bölgelerinde yaşayan renkli ve konuşkan papağanlardır. Yaklaşık 30 farklı türü vardır ve en popüler türleri arasında Amazona aestiva, Amazona ochrocephala, Amazona amazonica ve Amazona farinosa yer almaktadır. Amazon papağanları, çeşitli renklerde ve boyutlarda olabilirler. Bazıları yeşil ve sarı tonlarda iken, bazıları daha renkli ve tüylerinde mavi, kırmızı, turuncu gibi renkler barındırır. Ayrıca, farklı türlerin değişen boyutları vardır; bazıları küçük ve zarifken, diğerleri büyük ve cesurdur. Amazon papağanları, ayrıca son derece zeki ve konuşkan hayvanlardır. Bu papağanlar, öğrenme kabiliyetleri ve geniş kelime dağarcıkları nedeniyle popüler evcil hayvanlardır. Konuşmaları açısından özellikle ünlüdürler ve sahipleriyle sıkı bir bağ kurarlar. Ancak, Amazon papağanları bakımı gerektiren hayvanlardır. Kendilerine özel diyet ve yaşam alanı gerektirirler. Ayrıca, bu papağanlar, zamanlarının büyük bir kısmını aktiviteler ve oyunlarla geçirerek mutlu ve sağlıklı kalırlar.
Amazon Papağan Konuşması Nasıl?
Amazon papağanları, son derece zeki ve konuşkan papağanlardır. Bu papağanlar, doğaları gereği öğrenme kabiliyetleri yüksek olduğu için konuşma konusunda oldukça başarılıdırlar. Geniş bir kelime dağarcığına sahiptirler ve doğru eğitimle birlikte, birçok kelime, cümle ve hatta şarkıları hatırlayabilirler. Ancak, her Amazon papağanının konuşma yeteneği farklı olabilir. Bu, papağanın bireysel kişiliği, çevresel faktörler ve eğitimle ilgilidir. Sabır, özveri ve düzenli tekrarlarla, Amazon papağanları daha iyi bir konuşma becerisi geliştirebilirler. Amazon papağanlarının konuşmaları, sahipleri için keyifli bir deneyim olabilir. Bu papağanlar, aktif bir şekilde konuşarak ve şarkı söyleyerek, evde eğlenceli bir atmosfer yaratırlar. Ancak, Amazon papağanları, iyi bir bakım, sağlıklı bir diyet ve uygun yaşam alanı sağlandığında konuşmaya daha yatkın hale gelirler.

Örnek Bir Amazon Papağanı Konuşması

Amazon Papağan Yemi
Amazon papağanları, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için özel bir diyet gerektirirler. Bu papağanlar, genellikle meyve, sebze, tahıllar, fındık, tohumlar ve yüksek kaliteli bir papağan yemi karışımı yoluyla beslenirler. Amazon papağanlarına verilebilecek bazı meyveler arasında elma, muz, portakal, kivi, ananas, mango ve yaban mersini bulunur. Sebzeler arasında havuç, brokoli, kıvırcık lahana, kabak, bezelye ve tatlı patates yer alır. Ayrıca, Amazon papağanlarına tohum ve fındık verilmesi de önemlidir. Bunlar arasında kabak çekirdeği, ay çekirdeği, badem, fındık, ceviz ve fıstık bulunur. Ancak, bu yiyeceklerin fazla tüketilmesi, papağanın sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle, dengeli bir diyet sağlamak için, özel bir papağan yemi karışımı vermek önemlidir. Papağan yem karışımı, vitaminler, mineraller, protein ve karbonhidratlar açısından zengin olmalıdır. Bu karışımın içinde, özellikle mısır, buğday, yulaf, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, sorgum, fındık ve tahıl gibi malzemeler bulunmalıdır. Amazon papağanlarına sağlıklı bir diyet sağlamak, uzun ve mutlu bir yaşam için önemlidir. Bu nedenle, bir papağan yemi karışımı kullanırken ve meyve-sebzeleri doğru şekilde hazırlarken dikkatli olmak gerekmektedir. Ayrıca, suyun daima taze ve temiz olduğundan emin olmak da önemlidir.
Amazon Papağanı Kaç Kelime Konuşur?
Amazon papağanları, doğaları gereği zeki ve konuşkan papağanlar olarak bilinirler. Bu papağanlar, geniş bir kelime dağarcığına sahip olabilirler ve doğru eğitimle birlikte, birçok kelime, cümle ve hatta şarkıları hatırlayabilirler. Ancak, her Amazon papağanının konuşma yeteneği farklı olabilir. Bazı papağanlar sadece birkaç kelime öğrenebilirken, diğerleri yüzlerce kelime öğrenebilir. Genellikle, bu papağanların erken yaşta eğitim almaları, daha fazla kelime öğrenmelerine yardımcı olabilir. Araştırmalar, Amazon papağanlarının ortalama olarak 50 ila 100 kelime arasında konuşabileceğini göstermektedir. Ancak, bazı papağanlar bu sayıyı aşabilir ve 200 kelime veya daha fazlasını hatırlayabilirler. Amazon papağanları, sadece kelime öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda tonlama, vurgu ve duygu ifade etme konusunda da oldukça başarılıdırlar. Bu papağanlar, sahipleriyle etkileşime girmek için sıklıkla konuşurlar ve eğitildiklerinde, evde eğlenceli bir atmosfer yaratabilirler.
Amazon Papağanı Kaç Yaşında Konuşur?
Amazon papağanları, doğaları gereği konuşkan papağanlar olduğundan, çoğu zaman erken yaşlarda konuşmaya başlarlar. Ancak, bu papağanların ne zaman konuşmaya başlayacağı, her papağanın bireysel yetenekleri ve eğitimi ile ilişkilidir. Genellikle, Amazon papağanları 6 ay ila 1 yıl arasında konuşmaya başlarlar. Ancak, bazı papağanlar daha erken ya da daha geç konuşabilirler. Önemli olan, papağanın doğru bir eğitim aldığı ve konuşmayı öğrenmek için yeterli teşvik aldığıdır. Amazon papağanlarının konuşmaya başlaması, diğer faktörlere de bağlı olabilir. Örneğin, stresli veya gergin bir ortam, papağanın konuşma yeteneğini engelleyebilir. Ayrıca, sağlıksız bir diyet veya yeterli aktivite eksikliği de konuşma yeteneğini etkileyebilir. Bununla birlikte, Amazon papağanlarının genellikle erken yaşlarda konuşmaya başlamaları, sahipleri için oldukça keyifli bir deneyim olabilir. Eğitimli bir Amazon papağanı, sahibiyle etkileşime girerken kelime dağarcığını kullanarak konuşabilir ve eğlenceli bir ev ortamı yaratabilir.
Amazon Papağanı Kırmızı
Amazon papağanı türleri arasında kırmızı renkli birçok papağan bulunmaktadır. En bilinen türlerinden biri, Güney Amerika'nın tropikal bölgelerinde yaşayan ve parlak kırmızı tüyleri olan Kırmızı Göğüslü Amazon papağanıdır. Kırmızı Göğüslü Amazon papağanı, yaklaşık 30-35 cm boyunda ve 350-500 gr ağırlığındadır. Kırmızı tüyleri, yeşil ve turuncu renklerle birleşir ve oldukça canlı bir görünüm sağlar. Bu papağan türü, çoğunlukla evcil hayvan olarak yetiştirilir ve konuşma yetenekleri nedeniyle popülerdir. Diğer kırmızı renkli Amazon papağanları arasında, Kırmızı Alınlı Amazon papağanı ve Kırmızı Kanatlı Amazon papağanı da yer alır. Kırmızı Alınlı Amazon papağanı, yeşil tüyleriyle birlikte kırmızı alın bölgesi ile ayırt edilirken, Kırmızı Kanatlı Amazon papağanı, yeşil tüyleri ve kırmızı renkli kanatlarıyla tanınır. Kırmızı renkli Amazon papağanları, sadece renkleriyle değil, aynı zamanda zeki ve sosyal yapılarıyla da öne çıkarlar. Bu papağanlar, doğru bir eğitim ve teşvik ile sahipleriyle etkileşime girerek, evde canlı ve eğlenceli bir atmosfer yaratabilirler.
Amazon Papağanı Konuşur Mu?
Amazon papağanları konuşabilen bir papağan türüdür. Amazon papağanları, doğaları gereği konuşkan papağanlar olarak bilinirler ve genellikle kelime ve cümleleri öğrenirler. Ancak, her papağanın bireysel yetenekleri ve eğitimi farklı olduğu için konuşma yetenekleri de farklılık gösterebilir. Bazı Amazon papağanları çok konuşkan olurken, bazıları sadece birkaç kelime öğrenebilir. Amazon papağanları, özellikle erken yaşta doğru eğitim ve teşvik edildiklerinde daha iyi konuşma becerileri sergilerler. Eğitimli bir Amazon papağanı, sahibiyle etkileşime girerken kelime ve cümleleri kullanarak konuşabilir ve eğlenceli bir ev ortamı yaratabilir. Bununla birlikte, her Amazon papağanı konuşmak zorunda değildir. Bazı papağanlar daha sessiz olabilir veya diğer sesler çıkarabilirler. Bu nedenle, bir Amazon papağanı almadan önce, onun konuşma yetenekleri hakkında bilgi almak önemlidir.
Amazon Papağanı Ne Yer?
Amazon papağanları, doğal yaşam alanlarında birçok farklı türde  meyve, tohum, böcek, çiçek ve bitkilerle beslenirler. Evde beslediğimiz Amazon papağanlarına ise özel olarak hazırlanmış papağan yemleri, meyve ve sebzeler, tahıllar, fındık, fıstık ezmesi, haşlanmış yumurta, havuç marul  gibi besinler verilebilir. Papağan yemleri, Amazon papağanın ihtiyaç duyduğu tüm besleyici  vitamin, mineral ve proteinleri içermektedir. Ancak, sadece papağan yemleri ile beslenmek yeterli değildir. Farklı türde meyve, sebze ve yiyecekler de papağanlarda sağlıklı bir beslenme için önemlidir. Ayrıca, Amazon papağanları taze suya da her zaman erişebilmelidirler. Papağanınızın beslenme ihtiyaçları hakkında daha detaylı bilgi almak için bir veteriner hekim ile görüşmeniz önerilir.
Amazon Papağanı Ne Zaman Konuşur?
Amazon papağanları, genellikle 6 ila 12 ay arasında konuşmaya başlarlar. Ancak, her papağanın kendine özgü bir kişiliği ve öğrenme hızı vardır. Bazı papağanlar daha erken konuşabilirken, bazıları daha geç konuşabilir. Papağanınızın konuşmaya başlaması için öncelikle güvenini kazanmanız, onunla düzenli olarak ilgilenmeniz ve eğitim sürecini sabırla ve tutarlılıkla yürütmeniz gerekmektedir. Eğitim sürecinde, papağanınıza belirli kelimeleri tekrarlayarak öğretmeniz ve onun sizi taklit etmesine olanak tanımanız önemlidir. Ayrıca, papağanınıza ödüllendirme sistemleri kullanarak motive etmeniz ve her zaman pozitif bir yaklaşım sergilemeniz gerekmektedir. Konuşma yeteneği, her papağan için farklılık gösterse de, sabırlı ve düzenli bir eğitim süreci ile papağanınızın konuşmasını teşvik edebilirsiniz.
Amazon Papağanı Neden Bağırır?
Amazon papağanları, çeşitli nedenlerle bağırabilirler. Bunların başında, iletişim kurmak veya dikkat çekmek için bağırmak gelir. Papağanlar, yüksek sesle bağırmak suretiyle diğer papağanlarla veya insanlarla iletişim kurabilirler. Ayrıca, papağanlar genellikle mutlu veya heyecanlı olduklarında da bağırırlar. Özellikle oyun oynarken veya ilgi çekici bir şey gördüklerinde bağırmaları sık görülen bir davranıştır. Bunun yanı sıra, papağanlar bazen korktuklarında veya stres altında olduklarında da bağırabilirler. Papağanınızın bağırma nedeni hakkında daha iyi bir anlayış için, davranışlarını dikkatlice gözlemlemeniz ve hangi durumlarda bağırdığını tespit etmeniz önemlidir. Eğer papağanınızın bağırması sizin için rahatsız edici bir seviyede ise, ona öğretici ve sabırlı bir yaklaşımla sessiz olmayı öğretmeye çalışabilirsiniz. Bu süreçte, her zaman papağanınızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanız ve onun konforunu sağlamak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.
Amazon Papağanı Yaşı Nasıl Anlaşılır?
Amazon papağanının yaşı, birkaç farklı yöntemle tahmin edilebilir. Ancak en doğru sonuçları veteriner hekimler tarafından yapılan muayenelerle elde etmek mümkündür. Bir diğer yöntem de, tüylerin rengine ve genel görünüşüne bakarak tahmin yapmaktır. Genç papağanların tüyleri daha parlak ve canlı renklidir, yaşlandıkça tüyleri matlaşır ve renkleri solmaya başlar. Yeni doğmuş bir papağanın tüyleri donuk ve düzgün değil, tüylerin ucundaki kıvrımlar zamanla belirginleşir. Papağanın tüylerindeki renk değişimleri, tüylerin uzunluğu ve şekli, yaşı hakkında fikir verebilir. Papağanın gagası da yaş hakkında bir ipucu verebilir. Genç papağanların gagası daha pürüzsüz ve düzgündür, yaşlandıkça gagalarda pürüz kalmaz ve şekli değişebilir.
Amazon Papağanı Nasıl Konuşturulur?
Amazon papağanları konuşmayı öğrenmeye oldukça yatkın hayvanlardır. Amazon papağanlarının konuşmasını sağlamak için bazı ipuçları: Amazon papağanları, öğrendiklerini tekrarlayarak hatırlarlar. Kelimeleri, cümleleri ve komutları sık sık tekrarlayarak papağanınızın da tekrar etmesini sağlayabilirsiniz. Amazon papağanları, konuşma konusunda sabırlı bir eğitmen gerektirir. Onların öğrenme hızına ve tepkilerine saygı duymalısınız. Amazon papağanları, net ve anlaşılır bir telaffuzla kelime ve cümleleri öğrenirler. Kelimeleri ve cümleleri yavaş ve net bir şekilde söyleyin. Amazon papağanları, ödüllendirilmekten hoşlanırlar. Bir kelimeyi veya cümleyi doğru söylediklerinde, onları ödüllendirerek teşvik edebilirsiniz. Amazon papağanlarının konuşma becerilerini geliştirmek için onlarla konuşun. Kelimeleri ve cümleleri yavaş ve net bir şekilde söyleyerek onların da taklit etmesini sağlayabilirsiniz. Amazon papağanları, oyuncaklarla ilgilenmekten hoşlanırlar. Oyuncaklarla oynarken, kelime ve cümleleri kullanarak onların öğrenme hızını artırabilirsiniz.
Amazon Papağanı Nasıl Yaşar?
Amazon papağanları, doğru bakım ve beslenme ile sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilirler. Amazon papağanlarına dengeli bir diyet sağlamak önemlidir. Bunun için, hazır yemler ve taze meyve ve sebzelerin yanı sıra uygun miktarda protein ve vitaminler içeren gıdalar da verilmelidir. Amazon papağanları geniş bir kafeste yaşamalıdır. Kafesin içinde bolca hareket etmeleri için oyuncaklar ve tırmanma alanları da olmalıdır. Kafes ve yemliklerin düzenli olarak temizlenmesi, Amazon papağanlarının sağlığı için önemlidir. Amazon papağanları, düzenli egzersiz yaparak sağlıklı ve mutlu kalırlar. Kafeslerinin dışına çıkarılarak veya oyuncaklarla oynatılarak egzersiz yaptırılabilirler. Amazon papağanları sosyal ve zeki hayvanlardır. Onlarla etkileşime geçmek, konuşmak ve oynamak, mutlu ve sağlıklı kalmaları için önemlidir.
Amazon Papağanı Nasıl Eğitilir?
Amazon papağanları zeki ve öğrenmeye istekli hayvanlardır, bu nedenle eğitim almaları kolaydır. Amazon papağanlarının eğitimi, sabır gerektiren bir süreçtir. Eğitim sırasında papağanınızın tepkilerine ve öğrenme hızına saygı duymalısınız. Amazon papağanları, sıkıcı eğitimlerden hoşlanmazlar. Eğitimi, onlar için eğlenceli hale getirmeye çalışın. Amazon papağanları, öğrenme konusunda olumlu takviyelerle motive olurlar. Örneğin, bir kelimeyi doğru söylediklerinde onları ödüllendirebilirsiniz. Amazon papağanları, öğrendiklerini hatırlamak için tekrarlamayı severler. Kelimeleri ve komutları tekrar tekrar kullanarak, öğrenmelerini sağlayabilirsiniz. Amazon papağanlarının dikkati kısa süreli olduğundan, eğitim seansları 10-15 dakikadan daha uzun olmamalıdır. Amazon papağanlarının konuşma becerilerini geliştirmek için onlarla konuşun. Kelimeleri ve cümleleri yavaşça ve net bir şekilde söyleyin.
0 0 oylar
Article Rating
Abone
Bildir
guest

4 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Aydın
Aydın
6 yıl önce

Jako papağanımı amazon papağanı ile takas yaptım amazon papağanım bana alışamadı bir türlü acaba yaşı geçtiğinden dolayı mı bunu yapıyor. Isırmalarını veya çirkin ses çıkarmalarını saymıyorum

Caner
Caner
6 yıl önce

bu papağanlardan almak istiyorum ama çok pahalı acaba elimde değerli birşeyim olsa onunla takas yapan olur mu ?

Vecihi
Vecihi
6 yıl önce

Papağanlar çok güzel hayvanlar imkanım olsa bir tane alıp hayatının sonuna kadar ona bakmak isterim ama maddi ve mekan olarak sıkıntılıyım akvaryum kurdum ona bakıyorum onunla oyalanıyorum hayvanları çok severim

Anonim
Anonim
2 yıl önce

Yavru amazon papağanı nasıl anlasılır bilen varmı