Güvercin ve tavuk gibi çeşitli kanatlı hayvanlarda da görülen kuruma hastalığı ilgilenilmediğinde ölümle sonuçlanabilmektedir.