Ebabil kuşu kabe’de büyük bir fil ordusuna karşı gökyüzünden gelen siyah bir ordu olarak Allahîn gönderdiği askerler olarak Kur’an-ı Kerim’de Fil Suresinde anlatılmaktadır.