Küçük papağanlar ve paraketler hareketli kuşdur.Kafes içerisinde çırpınma kanat hareketi gibi aktivitelerde bulunurlar. Bu hareketler dışarıya atıan yem vb.